Orbit

瀏覽人次: 2440

傳播學院課程手冊

傳播學院課程手冊(下載)

傳播學院院系簡介.............................................................................. 1
傳播學院大一大二不分系課程簡介.................................................... 7
新聞學系課程簡介............................................................................. 35
廣告學系課程簡介............................................................................. 61
廣播電視學系課程簡介...................................................................... 92
國際傳播英語碩士學位學程課程簡介................................................ 125
數位內容碩士學位學程課程簡介....................................................... 162
傳播碩士學位學程課程簡介............................................................... 178
傳播學院博士班課程簡介................................................................... 220
傳播學院師資介紹.............................................................................. 239