Orbit

游任濱博士畢業論文口試公告(106年7月31日)

  • 2017-06-22
  • 陳 梅芳

      國立政治大學傳播學院
   博士畢業論文口試公告
 
     主 講 人:游任濱
  題    目:在地公共參與的行動邏輯—
                以大溪民間宗教社頭為例
  時    間:106年7月31日(星期一)上午10時00分
    地    點:政治大學大勇樓4樓210404研討室
 
 
     
**  歡迎旁聽  **